SPOLEK JHZ

Základní princip fungování

Pro společné nakupování bychom velmi pravděpodobně založili spolek, tedy neziskovou organizaci. Spolek tvoří jeho členové, kteří se o prodejnu starají a využívají její činnosti.

Hlavním smyslem spolku je společné uspokojování potřeby získávání kvalitních potravin a potřeb do domácnosti, které se děje společnými nákupy velkoobjemových balení produktů za zvýhodněné ceny. Spolek může samozřejmě vykonávat i další činnosti, zejména osvětové, vzdělávací, kulturní a další.

Členem spolku se může stát kdokoli, kdo splní podmínky členství. Hlavní podmínkou členství je využívání činnosti spolku, což je pravidelný odběr zboží za zvýhodněné ceny a placení členských příspěvků, které jsou určeny na úhradu nákladů spojených s provozem skladu a výdejního místa.

Tyto příspěvky jsou využity na pokrytí veškerých provozních nákladů - nájem,energie, platy zaměstnanců (prodávajících a provozního), rozšiřování sortimentu či vybavení a další. Naší snahou bude vést tento projekt s co nejnižšími náklady. Náklady je možné snížit i tím, že místo zaměstnanců (brigádníků studentů či maminek na mateřské) budou zboží přijímat a vydávat členové spolku bez nároku na honorář. Vše záleží na naší domluvě.

Členové spolku tak mohou odebírat zboží za velmi příznivé ceny bez obchodní marže (běžná marže je 30%-50%).

Jaké možnosti přináší nová forma spolkového nakupování?

Cílem spolků, tedy neziskových organizací, není hromadění zisku a majetku, ale naplnění společného zájmu založeného na domluvě. Hlavní benefity nové formy spatřuji zejména v následujících atributech:


Kvalitní produkty za příznivé ceny

I v rámci spolkového nakupování bude naší snahou zabezpečit pro naše členy kvalitní potraviny a další produkty bez obalu, kdy je zároveň budeme odebírat za mnohem výhodnější ceny bez marží a přirážek - to znamená přibližně o třetinu levněji.

Rozšíření sortimentu

Díky systému hromadných objednávek můžeme pružně reagovat na potřeby členů a rozšiřovat sortiment, např. o mléčné a další chlazené výrobky, pečivo a další.

Cílem je sortimentem pokrýt základní rodinný nákup. Zároveň takto bude zboží cenově výhodnější, než kdybyste si ho objednávali přímo z farmy sami za sebe.

Možnost ovlivnit co a jak

Jako člen spolku budete mít možnost zapojit se do organizace, směřování spolku, rozhodování o sortimentu apod. Můžete doporučit produkty lokálních výrobců a producentů, které osobně znáte a za jejichž kvalitu se můžete zaručit. Budete moci nabídnout to, co umíte, ku prospěchu ostatním a lepšímu naplnění našich společných potřeb.

Celková udržitelnost a stabilita

Systém členství a pravidelného členského příspěvku dovolí mnohem lépe zabezpečit provoz spolku a logistiku objednávek. Bude tak mnohem lehčí a efektivnější nabízet čerstvé kvalitní potraviny a zboží svým členům.

A to jak v dobách dobrých, tak dobách horších (třeba pandemických).

Jiná možnost získávání potravin

Cílem našeho neziskového způsobu obchodování je maximálně zkracovat dodavatelský řetězec, dělat své členy a komunitu nezávislejší na globálních systémech (např. dálkové dopravě) a podporovat rozvoj místních podnikatelů-výrobců, zodpovědných zemědělců a farmářů a komunit.

Členové spolku tedy zejména...

  • odebírají zboží ve spolkové výdejně za ceny blížící se nákupním
  • účastní se objednávek zboží, vč. zboží čerstvého a lokálního (mléčné výrobky, zelenina, maso a uzeniny, atd.)
  • určují směřování a aktivně se podílí na rozhodovacích procesech celého spolku
  • přispívají svým dílem k finanční stabilitě spolku, ale i k jeho rozvoji

Zaujalo vás to?

Pokud vás tedy myšlenka vytvoření spolku, díky kterému budeme i nadále moct v Jindřichově Hradci nakupovat bezobalově a zároveň mít lepší přístup ke kvalitním potravinám a dalšímu zboží za férovější cenu, zaujala, prosím zaregistrujte se vyplněním formuláře. Registrace zatím slouží jen pro sběr kontaktů na potenciální zájemce. Až nás bude dost, sejdeme se a probereme vše do detailu, abychom se mohli každý sám za sebe rozhodnout, zda nám to dává smysl a chceme do toho jít.

Děkuji, že jste dočetli až sem, a doufám, že se spolu uvidíme na info schůzce.

Hana Dubovská